home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " Turkey"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 118.

Submitted for peer-review but not yet accepted

KEMENT, NURAY (2010) Einstellung und Kaufverhalten der Türkischen Konsumenten in Bio-Lebensmitteln. [Attitude and Purchase Behaviour of Türkish Consumer towards Organic Food.] Masters thesis, Marmara Universitaet , Institut für Soziale Wissenschaften, Marketing und Produktionsmanagement. Marmara Universitaet, Istanbul. [Submitted]

Peer-reviewed and accepted

Acar, Sevil (2014) DEPENDENCE ON AGRICULTURAL TRADE IN TURKEY. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1099-1102.

Aksakal, Vecihi; Hasimioğlu, Sümer; Bayram, Bahri; Dellal, Gürsel; Erdogan, Yasar; Altun, Hilal Ürüşen and Cengiz, M. Murat (2016) Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4, pp. 1024-1030.

Akyüz, A. Alper; Aslan, Bulut and Demir, A. Yonca (2014) The role of a civil society organization in the development of the domestic organic market in Turkey. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1107-1110.

Arslan, Zübeyde Filiz and Uygur, F.Nezihi (2011) Domates üretiminde sorun olan yabancı otlara karşı organik tarıma uygun bazı mücadele yöntemlerinin araştırılması. [Research on some methods approprıate for organic farming on weed species in tomato cultivation.] PhD thesis, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Bitki Koruma Anabilim Dalı. . [Unpublished]

Asioli, Daniele; Rocha, Carlos H.; Wongprawmas, R.; Popa, Mona Elena; Gogus, Fahrettin and Almli Lengaard, Valerie (2018) Microwave-dried or air-dried? Consumers' stated preferences and attitudes for organic dried strawberries. A multi-country investigation in Europe. Food Research International, 11 (37), x-x. [In Press]

ASLAN, Burcay; Kaya, Seçkin; Duman, İbrahim; Aksoy, Uygun and Düzyaman, Eftal (2013) ORGANİK TARIMDA UZUN DÖNEM EKİM NÖBETİ VE YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ TOPRAK İÇERİĞİNE VE DOMATES İLE KABAĞIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. [THE EFFECTS OF LONG TERM CROP ROTATION AND GREEN MANURING ON SOIL COMPOSITION AND YILD AND QUALITY OF TOMATO AND SQUASH IN ORGANIC AGRICULTURE.] Paper at: 5. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, 25-27 Eylül 2013.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2014) Effects of Some Nutrition Experiments on Ellagic Acid end Nitrate Contents in Fruit in Organic Strawberry Production. Paper at: Building Organic Bridges, at the Organic World Congress, Istanbul, Turkey, 2014, 13-15 Oct.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2008) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions.] Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 18 (3), pp. 72-81.

ATEŞ, Fadime and KARABAT, Selçuk (2010) Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Üretiminde Farklı Uygulamalara Ait Tesis ve Üretim Maliyetleri. [Establishment and Production Cost of Different Production Methods of Organic Sultana.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Aydın, Metin; Yılmaz, Mehmet; Kara, Çağrı and Soylu, Süleyman (2010) Ekmeklik Buğdayda Organik Ve Konvansiyonel Yetiştiriciliğin Karşılaştırması Üzerine Bir Araştırma. [Comparison of Organic and Traditional Agronomy In Bread Wheat.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Bayram, Bahri; Aksakal, Vecihi; Turan, İbrahim; Demir, Selim; Mazlum, Halit and Coşar, İkram (2016) Comparison of immunoglobulin (IgG, IgM) concentrations in calves raised under organic and conventional conditions*. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, 50, pp. 995-999.

BEŞİRLİ, Gülay; SÖNMEZ, İbrahim; Keçeci, Mehmet and Güçdemir, İbrahim (2010) Organik Ispanak Üretiminde Farklı Bitki Besin Maddesi Uygulamalarının Toprak Yapısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. [Effects of Green Manure and Different Plant Nutrition on Soil Structure in Organic Spinach Growing.] Poster at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

Bilen, Emre; Çiçekli, Özge; Aksoy, Uygun and Altindisli, Ahmet (2012) Dünya ve Türkiyede Organik Tarım. [Organic Agriculture in Turkey and the World.] In: Coşkun, Müslüm; Çiçekli, Özge; Polat, Muazzez and Candemir, Murat (Eds.) Organik Tarım. İmak Ofset, Ankara, chapter 2, pp. 8-37.

Bostan, Saim Zeki and kan, Tuncay (2010) Farklı Uygulamaların Organik ve Geleneksel Kayısı Örneklerinde Nem Düzeylerine Etkisi. [Effect of Different Practices on Moisture Levels in Organic and Conventional Apricot Fruits.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Cakmakci, Ramazan; Donmez, M.Figen and Erdogan, Ummugulsum (2007) The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Barley Seedling Growth, Nutrient Uptake, Some Soil Properties, and Bacterial Counts. [Bitki Geliflmesini Teflvik Eden Bakterilerin Arpa geliflimi, Besin Al›m›, Baz› Toprak Özellikleri ve Bakteri Say›s›na Etkisi.] TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Turk J Agric For, 31, pp. 189-199.

Cakmakci, Ramazan; Erat, Mustafa; Oral, B; Erdogan, Ummugulsum and Sahin, Fikrettin (2009) Enzyme activities and growth promotion of spinach by indole-3-acetic acid-producing rhizobacteria. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 84, pp. 375-380.

Çelik, Hüseyin; Özgen, Mustafa and Saraçoğlu, Onur (2013) Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması. [Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.).] Tarım Bilimleri Dergisi, 18 (2012), pp. 167-176.

Çelik, Zerrin; Erdal, Ulfet and Etöz, Merve (2017) Türkiye’de Ekolojik Tarımın Ekonomik Boyutu ve İklim Değişimine Etkisi. [Economic Dimension of Ecological Agriculture in Turkey and Impact on Climate Change.] Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

ÇETİNKAYA, Nedim and ATEŞ, Fadime (2016) Effects of Soil Application and Cultivation Methods on the Development of Powdery Mildew (Erysiphe necator Schwein.) and Yield in Sultanina Grape. [Toprak Uygulamaları ve Yetiştirme Yöntemlerinin Sultani Çekirdeksiz Üzümde Külleme Hastalığı (Erysiphe necator Schwein.) ve Verim Üzerine Etkileri.] The Journal of Turkish Phytopathology, 45, pp. 45-52.

Cicek, Harun and Ates, Serkan (2020) Effect of nurse crops and seeding rate on the persistence, productivity and nutritive value of sainfoin in a cereal‐based production system. Grass and Forage Science, 75 (1), pp. 86-95.

Dasci, Mahmut; Bedir, Serap; Kızıltas, Serif; Cengiz, M. Murat and Boz, Huseyin (2010) Yöresel Organik Ürünlerde Üretim ve Pazarlama Problemleri. [Production and Marketing Problems of Traditional Organic Product.] Poster at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/TURKEY, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Demir, Nuray; Sancar, Canan; Demir, Okan; Aksakal, Vecihi and Aksoy, Adem (2016) Determining the Factors Affecting Farmers’ Decision on Organic Livestock. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4, pp. 313-317.

Duman, İbrahim; Altindisli, Ahmet and Aksoy, Uygun (2010) Organik Koşullarda Uzun Süreli Sanayi Domatesi (Lycopersicon lycopersicum L. cv. Rio Grande) Yetiştiriciliğinin Meyve ve Salça Verimine Etkileri. [The Effects of Long-Term Growing of Organically Grown Processing Tomatoes (Lycopersicon lycopersicum L. cv. Rio Grande) on Fruit Yield and Paste Output.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

Duman, İbrahim and Elmacı, Ömer Lütfi (2014) Organik Koşullarda Uzun Süreli Önbitki - Salçalık Biber (Capsicum annum L. cv. Kapya) Kombinasyonu Şeklinde Yapılan Yetiştiriciliğin Verim Meyve ve Toprak Özelliklerine Etkisi. [The Effects of Combined Pre - Crops - Paste Pepper (Capsicum annum L. cv. Capya) Production on Yield Fruit and Soil Properties Under Long-Term Organic Conditions.] Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51 (3), pp. 289-296.

Durak Kılıçaslan, Nazlı Seda (2015) TÜRKİYE VE AB’DE ORGANİK TARIM MEVZUATI, UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. [ORGANIC FARMING LEGISLATION, IMPLEMENTATIONS AND EVALUATION.] Thesis, TR. MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK General Directorate of European Union and Foreign Affairs . .

Dursun, Atilla and Ekinci, Melek (2010) Erzurum İlinin Organik Sebzecilik Bakımından Önemi ve Potansiyeli. [The Importance and Potential of Erzurum City for Organic Vegetable.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/Türkiye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Eken, Cafer; Genç, Tuba; Tuncer, Serdar and Kadıoğlu, Zakine (2013) ÇİLEKTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI ETMENİ Botrytis cinerea’YA IN VITRODA FUNGAL ANTAGONİSTLERİN ETKİSİ. [THE EFFECT OF FUNGAL ANTAGONISTS ON THE STRAWBERRY GREY MOULD (Botrytis cinerea) IN VITRO.] Paper at: Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu , Samsun, 25-27 Eylül 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Genç, Tuba and Kadıoğlu, Zakine (2013) PRESENT SITUATION OF HONEY BEES AND BUMBLE BEES HAVING POTENTIAL ENTOMOVECTOR TECHNOLOGY IN TURKEY. Paper at: 65th International Symposium on Crop Protection, Gent, Belgium, May 21, 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Genç, Tuba and Kadıoğlu, Zakine (2013) BAL ARILARI (Apis mellifera L.)’NIN BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANIMI. [THE USE OF HONEY BEES (Apis mellifera L.) FOR BIOLOGICAL CONTROLOF PLANT DISEASES.] Paper at: V. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, 04-06 Nisan 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Genç, Tuba and Kadıoğlu, Zakine (2013) Çileklerde kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.) hastalığıyla biyolojik mücadelede antagonistleri yaymada vektör olarak bal arıları (Apis mellifera L.)’nın kullanımı*. [Use of honeybees (Apis mellifera L.) to disseminate biocontrol agents to strawberries for grey mould (Botrytis cinerea Pers. ex Fr.).] Paper at: I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, Antalya, 2-5 Nisan 2013.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar and Kadıoğlu, Zakine (2015) ENTOMOVEKTÖR TEKNOLOJİSİNİN BİTKİ KORUMADA KULLANIMI. Paper at: II. Central Anatolia Region Agriculture and Food Congress , Nevşehir, Turkey , 28–30 April 2015.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Kadıoğlu, Zakine and Genç, Tuba (2014) Çileklerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Hastalığının Biyolojik Mücadelesi için Clonostachys rosea f. catenulata J1446 Uygulanmasında Vektör Olarak Apis mellifera’nın Kullanımı Üzerine Ön Çalışmalar. [Preliminary Studies on Application of Clonostachys rosea f. catenulata J1446 by using Apis mellifera as a Vector for the Control of Grey Mold (Botrytis cinerea) of Strawberry.] Paper at: 4th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress -20 th Apislavia Congress, Muğla, Turkey, 5-9 November 2014.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar; Kadıoğlu, Zakine and Genc, Tuba (2013) Successful use of honeybees for grey mould (Botrytis cinerea) biocontrol on strawberries in Turkey. Paper at: XVIII. International Plant Protection Congress , Berlin, Germany, 24-27 August 2015.

Eleroğlu, H; Yıldırım, A; Işıklı, ND; Şekeroğlu, A and Duman, M (2013) Comparison of meat quality and fatty acid profile in slow-growing chicken genotypes fed diets supplemented with Origanum vulgare or Melissa officinalis leaves under the organic system under the organic system. Italian Journal of Animal Science, 12 (3), pp. 395-403.

Erdal, Ulfet and çelen, Ahmet Esen (2017) THE EFFECT OF TWO DIFFERENT ROTATION SYSTEMS ON SOIL ORGANIC MATTER IN ORGANIC FORAGE CULTIVATION. In: Agrosym 2017.

Erdal, Ulfet; çelen, Ahmet Esen and ÖZKAN, Sukru Sezgi (2019) ORGANİK YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MÜNAVEBE SİSTEMLERİNİN BAZI MAKRO VE MİKRO BESİN ELEMENTLERİNİN MİKTARLARINA ETKİLERİ. [THE EFFECTS OF ROTATION SYSTEMS ON SOME MACRO AND MICRO NUTRIENTS AMOUNT IN ORGANIC FORAGE CROPS CULTIVATION.] Paper at: INTERNATIONAL AGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, March 26-27, 2019.

Erdal, Ulfet; çelen, Ahmet Esen and ÖZKAN, Sukru Sezgi (2019) ORGANİK YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MÜNAVEBE SİSTEMLERİNİN TOPRAKTAKI FOSFOR (P2O5) VE POTASYUM (K2O) MİKTARINA ETKİLERİ. [THE EFFECTS OF ROTATION SYSTEMS ON PHOSPHORUS (P2O5) AND POTASSIUM (K2O) IN ORGANIC FORAGE CROPS CULTIVATION.] Paper at: INTERNATIONAL AGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, March 26-27, 2019.

Erdal, Ulfet; Dalçam, Mürşit and Yaşa, İhsan (2017) The Comparison of Pesticide Residues on Organic and Conventional Raisin Products in Aegean Region. Poster at: The International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, BELARUS, July 05 - 08, 2017.

Erdal, Ulfet; Hanoğlu, Hülya and Özelçam, Hülya (2017) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Münavebe Sistemlerinde Yetiştirilen Bazı Organik Yemlerin Besin Madde İçerikleri. [Nutrition Contents of Some Organic Feeds Grown in Different Rotation Systems under Aegean Region Conditions.] Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

Erdal, Ulfet; Ongun, Ali Rıza and Sökmen, Ömer (2016) Temporal effects of organic and conventional farming systems on the chemical properties of vineyard. Paper at: 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry”, Bursa, Turkey, 26-28 September 2016.

Erdal, Ulfet and Sökmen, Ömer (2017) Organik ve Konvansiyonel Pamuk Yetiştiriciliğinde Toprak Özelliklerinin Karşılaştırılması. Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

Erdal, Ulfet; Sökmen, Ömer and Ölgen, M. Kirami (2009) Orta Gediz Havzasında (Salihli-Turgutlu) Tarımsal Amaçlı Bölgelendirme Yöntemi İle Organik Tarım Alanlarının Belirlenmesi. Paper at: First GAP Organic Agriculture Congress, Şanlıurfa, 17-20 Kasım 2009.

Erdal, Ulfet; Sökmen, Ömer and Ongun, Ali Rıza (2019) Ege Bölgesi Koşullarında Organik ve Konvansiyonel Pamuk Yetiştiriciliğinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi. [The Effects of Organic and Conventional Cotton Cultivation on Some Physical Soil Properties in Aegean Region.] Paper at: Uluslararası Katılımlı 6. Organik Tarım Sempozyumu, İzmir, 15-17 Mayıs 2019. [In Press]

Erdal, Ülfet; Sökmen, Ömer; Ongun, Ali Rıza and Ertem, Atila (2014) EFFECT of CONVENTIONAL and ORGANIC FARMING SYSTEMS on YIELD and QUALITY of VINEYARDS. Poster at: ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress, Istanbul, Turkey, 2014, 13-15 Oct.,.

Erdal, Ulfet; ünal, Canan; Uztan, Alev Haliki and Akpınar, Onur (2017) ORGANİK HAYVAN YEMLERİNDEN İZOLE EDİLEN Aspergillus flavus İZOLATLARININ POTANSİYEL AFLATOKSİJENİK ÖZELLİĞİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Poster at: XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

Erdal, Ulfet; Uztan, Alev Haliki and Aldı, Bengi (2017) Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Yetiştiriciliğinde Farklı Münavebe Sistemlerinin Potansiyel Mikotoksijenik Küf Türleri Yönünden Araştırılması. Poster at: XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne Türkiye, 12-15 Eylül 2017.

Erdogan, Ummugulsum; Cakmakci, Ramazan; Varmazyarı, Atafeh; Turan, Metin; Erdogan, Yasar and Kıtır, Nurgül (2016) Role of inoculation with multi-trait rhizobacteria on strawberries under water deficit stress. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1), pp. 67-76.

Esitken, Ahmet; Yildiz, Hilal E.; Ercisli, Sezai; Donmez, M.Figen; Turan, Metin and Gunes, Adem (2009) Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. Scientia Horticulturae, 124 (2010), pp. 62-66.

Hasimoglu, Sümer (2014) OFIA - INNOVATION APPLICABLE IN ORGANIC FARMING. RETHINKING ON HOUSEHOLD/POPULATION ANTHROPOMETRIC AND REAL FOOD CONSUMER DEMAND EVALUATIONS OF EU27/CANDIDATES BY USING PER CAPITA (PC) VERSUS PER ADULT HUMAN UNIT (PAHU) METHOD/1999-2010-2020. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1089-1094.

İşçi, Burçak; Türkseven, Süleyman and Altindisli, Ahmet (2010) Allelopatik Etkiye Sahip Bazı Kültür Bitkileri ve Bitki Artıklarının Organik Bağda Yabancı Otlara Karşı Kullanımı. [Usage of Some Cultivated Plants and Plant Residuals Having Allelopathic Effect Against Weeds in Organic Vineyard.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/Türkiye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Kaliber, Mahmut and Darcan, Nazan (2010) Organik Koyun Yetiştiriciliği. [Organic Sheep Farming.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

Kaya, Seçkin and Düzyaman, Eftal (2012) YEREL SOFRALIK DOMATES POPULASYONLARININ ORGANİK TARIMA UYGUNLUKLARI VE ORGANİK ÇEŞİT GELİŞTİRME AMACIYLA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. [RESEARCHES ON DETERMINING LOCAL TABLE TOMATO POPULATIONS AVAILABLE FOR ORGANIC FARMING AND USAGE OPPORTUNITIES TO IMPROVE ORGANIC CULTIVARS.] PhD thesis, Ege Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. . [Completed]

KIRK, Kadir (2010) Doğu Anadolu Bölgesi Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Sürecinde Organik Süt Koyunu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. [The Improvement and Management of Organic Sheep Milk Production Adaptation on Process Sustaniable Rural Development Programme in East Anatolia.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

Lehesranta, Satu J.; Koistinen, Kaisa M.; Massat, Nathalie; Davies, Howard V.; Shepherd, Louise V. T.; McNicol, James W.; Cakmak, Ismail; Cooper, Julia; Lück, Lorna; Kärenlampi, Sirpa O. and Leifert, Carlo (2007) Effects of agricultural production systems and their components on protein profiles of potato tubers. Proteomics, 7, pp. 597-604.

Ölmez, Hülya; Leskinen, Marita and Särkkä-Tirkkonen, Marjo (2007) Effect of ozonated water on the microbiological physical and nutritional quality parameters of minimally processed lettuce during shelf-life. Paper at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Ölmez, Hülya and Särkkä-Tirkkonen, Marjo (2008) Case study: Assesment of chlorine replacement strategies for fresh-cut vegetables. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, Switzerland.

Orhan, Emine; Esitken, Ahmet; Ercisli, Sezai; Turan, Metin and Sahin, Fikrettin (2006) Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield,growth and nutrient contents in organically growing raspberry. Scientia Horticulturae, 111 (2006), pp. 38-43.

Özbilge, Zeynep (2007) An Analysis of Organic Agriculture in Turkey: The Current Situation and Basic Constraints. Journal of Central European Agriculture, Volume 8 (2007) (Number 2), pp. 213-222.

Özbilge, Zeynep (2016) Chronic Problems of Turkish Farmers. American Journal of Experimental Agriculture, 12 (4), pp. 1-11.

Özbilge, Zeynep (2007) An Analysis of Organic Agriculture in Turkey: The Current Situation and Basic Constraints. Journal of Central European Agriculture, 8 (2), pp. 213-222.

Ozyazıcı, Gulen; Ozdemir, Osman and Ozyazıcı, Mehmet Arif (2010) Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. [The Effects of Organic Materials and Soil Regulators In Organic Kiwifruit Production On Yield and Some Fruit Properties.] Poster at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran-1 Temmuz 2010.

Polat, Muazzez and Sayan, Yilmaz (2004) Development of organic animal production in Turkey. Workshop at:

Sahin, Esin; Karagöz, Kenan; Çakmakçı, Ramazan and Tosun, Metin (2010) Azot Fiksasyonu ve Fosfat Çözücü Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Aşılamalarının Arpa Gelişimine Etkisi. [The Influence of N2-Fixing and Phosphate Solubilizing Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) on Barley Growth.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/Türkiye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Särkkä-Tirkkonen, M.; Leskinen, M. and Ölmez, H. (2008) Pilot scale application of ozonated water wash - effect on microbiological and sensory quality parameters of processed iceberg lettuce during self-life. In: Cultivating the future based on science : volume 2 livestock, socio-economy and cross disciplinary research in organic agriculture, International Society of Organic Agriculture Research, pp. 772-775.

Sekkin, Selim and Kum, Cavit (2013) Possible Natural Toxins in Organic Livestock Farming. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (4), pp. 725-734.

Unal, Sabiha and Usumus, Ertan (2013) Hayvan Sağlığında Son Gelişmeler. [Recent Developments İn Animal Health.] Paper at: Türkiye II.Organik Hayvancılık Kongresi , Bursa, 24-26 Ekim 2013.

Unal, Sabiha; Usumus, Ertan and Tekeş, Muhittin (2010) Türkiye ve Avrupa Birliğinde Organik Yumurta Üretimi. [Organic Egg Production in Turkey and The European Union.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu , Erzurum , 28 Haziran-1 Temmuz 2010 .

Ünsal, Bahadır and Benlioğlu, Seher (2010) Organik Domates Yetiştiriciliğinde Alternaria Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Olanakları. [Control Options of Alternaria Leaf Blight in Organic Tomato Production.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

Uysal, Hulya and ATEŞ, Fadime (2016) Organik ve Konvansiyonel Tüplü Asma Fidanı Üretim Uygulamalarının Ekonomik Karşılaştırması. [An Economic Comparison of Organic and Conventional Potted Grapevine Sapling Production Applications.] Meyve Bilimi, 3(2), pp. 8-12.

Not peer-reviewed

AKSU, Şeref and UYGUR, Mutlu (2011) Organik Kayın Mantarı (Pleurotus Spp.) Yetiştiriciliği. [Organic Oyster Mushroom (Pleurotus spp.) Cultivation.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 81-86.

Alminger, Marie (2018) Innovative and eco-sustainable processing and packaging for safe and high quality organic products with enhanced nutritional quality. Final report. .

ALTINDİŞLİ, Özlem; Altindisli, Ahmet; Koçlu, Türkan; Özsemerci, Fatma and Hepdurgun, Bahriye (2010) Ege Bölgesinde Salkım Güvesi (Lobesia Botrana Den.-Schiff.) ile Mücadelede Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği’nin Yaygınlaştırılması, Geliştirilmesi ve Eğitimi. [Developing and Training Project with Special Reference to Area-wide Control Of European Grapevine Moth (Lobesia Botrana Den.-Schiff.) by Using Mating Disruption Technique in the Aegean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 231-238.

Anonymous, Anonymous (2018) Türkiye AB Organik Sür Sığırcılığı Projesi. [Turkey in EU Organic Dairy Cattle Project.] Sut Kardeşi Dergisi, Sayı, 2018, 8, pp. 48-49.

ARPACI, Bekir Bülent; KISAKÜREK, M. Nefi; GÖZCÜ, Doğan and AKINCI, İrfan Ersin (2010) Kahramanmaraş’ta Organik Kırmızıbiber Üretiminde Ekim Nöbetinde Kullanılabilecek Ürünlerin Araştırılması. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarim ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 153-159.

Atasay, Adem (2011) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investıgatıon On The Applıcatıon Of Organıc Strawberry Productıon In Egırdır (Isparta) Condıtıons.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 19-26.

Atasay, Adem; İşçi, Mesut; Uçgun, Kadir; Öztürk, Gökhan; Kaymak, Suat; Akgül, Hüseyin; Eren, İsa and Karamürsel, Dilek (2011) M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği. [Applıcabılıty Oforganıc Growıng On M9 Rootstock In Apple Gardens.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 27-34.

BEŞİRLİ, Gülay; SOYERGİN, Serap; SÖNMEZ, İbrahim; PEZİKOGLU, Filiz; HANTAŞ, Cemil and ERDOGAN, Seçil (2011) Organik Pırasa Yetiştiriciliği. [Organic leek growing.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları . Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 9-18.

Çavdar, Yahya; Serdar, Serkan; Aydın, İlhan; Aksungur, Muharrem; Alkan, Ali; Zengin, Bayram; Şahin, Temel; Ulupınar, Mehmet and Okumuş, İbrahim (2010) Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Balık Yetiştiriciliği İmkânlarının Araştırılması. [Research on the Possibilities of Organic Fish Farming in Black Sea Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) ORGANİK TARIM ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 307-312.

Cengiz, Rahime; Yanıkoğlu, Semra and Sezer, M. Cavit (2010) Sentetik ve Organik Gübrelerin Mısırda (Zea Mays L.) Verim ve Kaliteye Etkisi. [Effects of synthetic and organic fertilizers on maize (Zea Mays L.).] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 213-220.

Cevat, Yılmaz; Mesut , Ural; Erdem, Memişoğlu; Tunay, Şeker; Nevim, Birinci and Songül, Yüce (2010) GAP Bölgesi Mevcut Su Kaynakları ve Tesislerinin Organik Balık Yetiştiriciliği Bakımından İncelenmesi Projesi. In: Alay, Vural (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005- 2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 295-303.

Çolak, Ayşegül; Çelikel, Gülendam; Ekmekçi, Uğur; Özarslandan, Adem; Aksoy, Eda; Karataş, Ali; Yurtmen, Melike; Sezen, Metin; DEMİRTAŞ, Bekir; Arslan, Rasim; Türkay, Cengiz; Subaşı, Sedat and Öztürk , Cahit (2010) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Örtü Altı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease pest and weeds on organic tomato grown under greenhouse in Eastern Mediterranean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 253-264.

Costantini, E.A.C.; Priori, S.; Akca, S.; Castaldini, M.; D'Avino, L.; Fulchin, E.; Gagnarli, E.; Giffard, B.; Kìraz, M.E.; Lagomarsino, A.; Landi, S.; Martensson, A.; Pellegrini, S.; Perria, R.; Puccioni, S.; Schroers, H.J.; Simoni, S.; Storchi, P.; Tangolar, S.; Tardaguila, J.; Valboa, G. and Zombardo, A. (2017) Effects of reduced soil functionality in European vineyards. Speech at: EGU 2017, Vienna, 23-28 April 2017.

Duman, İbrahim; Altindisli, Ahmet and Aksoy, Uygun (2011) Organik Çiftlik Yönetim Modeli. [Model of Management Organic Farm.] Paper at: I. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17-20 Kasım, 2009.

Eken, Cafer; Tuncer, Serdar and Kadıoğlu, Zakine (2014) DOKTOR ARILAR. In: Training and Career Opportunities in the Organic Sector - Career Meeting (German-Turkish Bilateral Project of Organic Agriculture Organization Association (ETO) & FiBL).

Erdal, Ülfet and Gürel, Aynur (2012) STATUS OF ORGANIC COTTON PRODUCTION IN TURKEY. [TÜRKİYE'DE ORGANİK PAMUK ÜRETİM DURUMU.] Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton for the Mediterranean and Middle East Regions, Antalya, Turkey, 5-7 November, 2012. [Submitted]

Erdal, Ülfet; Sökmen, Ömer; Üner, Kürşat; Bilir, Lamia; Göçmez, Selçuk; OKUR, Nur; Okur, Bülent; Anaç, Dilek; Ongun, Ali Rıza; Ertem, Atila and Çakmak, Reşat (2010) Bağ Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. [The effects of Organic and Conventional Farming Practices on Yield, Quality and Soil Properties in Vineyard Growing.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 333-340.

Erdal, Ülfet; Sökmen, Ömer; Üner, Kürşat; Bilir, Lamia; Göçmez, Selçuk; Okur, Nur; Okur, Bülent; Anaç, Dilek; Ongun, Ali Rıza; Ertem, Atila and Çakmak, Reşat (2010) Pamuk Yetiştiriciliğinde Organik ve Konvansiyonel Tarım Uygulamalarının Verim, Kalite ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. [The effects of Organic and Conventional Farming Practices on Yield, Quality and Soil Properties in Cotton Growing.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 325-332.

Erdoğan, İsmail; Taluğ, Ali Mehmet; Ayhan, Ceyhan; Hanoğlu, Hülya; Kaptan, Cüneyt; Sezenler, Tamer; Soysal, Deniz; Yıldırır, Mesut and Ak, İbrahim (2010) Güney Marmara Şartlarında Organik Koyun Yetiştiriciliği ve Kuzu Besisi Üzerine Bir Araştırma. [An Investigation on Organic Sheep Farming and Organic Lamb Fattening in the South Marmara Conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı , Ankara Turkey, pp. 315-322.

Florez Droop, Manuel; Kretzschmar, Ursula; Ölmez, Hülya and Rehberger, Brita (2007) Organic Food Processing. Speech at: BioFach Kongress 2007, Nürnberg Messe Convention Center, Nuremburg, Germany, February 15-17, 2007.

Güler, Semiha; Acar, Mustafa; Duran, Hüseyin and Aytaç, Selim (2011) Organik Patates Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar. [Research on Organic Potato Farming.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik tarım Araştırma Sonuçları. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 133-137.

GÜR, Ebubekir; ASLAN, Rasim; SON, Levent; PALA, Hülya and NAS, Serpil (2011) Mut Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği. [Organic Olive Cultivation Region of Mut.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 95-101.

KARAARSLAN, VİLDAN (2014) INSTITUTIONAL STRUCTURE DEVELOMENT IN THE FIELD OF ORGANIC FARMING IN TURKEY. Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

KARADAĞ, Serpil; AÇAR, İzzet; DOĞRUER KALKANCI, Nilgün; ÇALIŞKAN, Mustafa; ARPACI, Selim and SARPKAYA, Kamil (2011) Organik Antepfıstığı Yetiştiriciliği. [Organic Pistachio Production.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara-Turkey, pp. 35-42.

KARADAĞ, Serpil; ASLAN, Kürşat Alp; AKGÜN, Abdülkadir; ARPACI, Selim; SARPKAYA, Kamil; DOĞRUER KALKANCI, Nilgün and ÇALIŞKAN, Mustafa (2011) Organik Üzüm Yetiştiriciliği. [Organic Grape Production.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 43-50.

KARADAŞ, Köksal; OLGUN, Murat; TURGUT, Bülent; KÜÇÜKÖZDEMİR, Ümran and GÜLSEVEN, Dilşat (2011) Erzurum Yöresinde Organik Tarımda Buğday ve Fiğ Yetiştiriciliği. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 123-128.

Karaman, Hasan (2014) EKOLOJİK BİR YAŞAM MÜMKÜNDÜR! [AN ECOLOGICAL LIFE IS POSSIBLE!] Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Keçeci, Mehmet; Cebel, Nesime; Terzi, Dilek; Peker, Murat; Kaya, Şule; Erdoğan, Pervin; Akbaş, Birol; Karahan, Aynur and Kodan, Münevver (2010) Ankara Koşullarında Organik Tarım Sisteminde Kullanılan Farklı Materyallerin Domates ve Mısır Münavebe Sisteminde Toprak Özelliklerine Etkisi. [The effects of various materials used in organic agriculture system on soil properties in tomato and corn rotation system in Ankara conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 341-346.

KILIÇ, Engin (2011) Doğu Anadolu Bölgesi’nde Organik Kuru Fasulye Üretiminin Araştırılması. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 129-131.

KISAKÜREK, M. Nefi; GÖZCÜ, Doğan; ARPACI, Bekir Bülent; KILIÇ, Cevdet; ASLAN, Coşkun; ÇİÇEK, Bekir and ŞEN, İhsan (2011) Kahramanmaraş’ta Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması. [Research of Possibilities of Organic Cotton Growing in Kahramanmaraş.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 115-122.

Kıvılcım, M. Niyazi; Erdogan, Oktay; Bozbek, Taner; Sezener, Volkan; Özkan, İsa; Erdal, Ülfet; Şimşek, Koray and Güler, Ali (2010) Büyük Menderes Havzasında Organik Pamuk Üretim Olanaklarının Araştırılması. [ Investıgatıon On Organıc Cotton Productıon Possıbılıtıes At Büyük Menderes Rıver Basın.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları . T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 145-152.

Maccagnani, B.; Ferrari, R. and Pozzati, M. (2013) ECOLOGICAL Infrastructure Management Enhanced Pollination and Targeted Precision Biocontrol: The BICOPOLL Project. BULLETIN OF INSECTOLOGY, 66 (1), p. 26.

MACİT, İdris; KOÇ, Aysen; GÜLER, Semiha and DELİGÖZ, İlyas (2011) Karadeniz Bölgesinde Organik Çilek Yetiştiriciliği. [Organıc Strawberry Growıng In The Black-Sea Regıon Of Turkey.] In: Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 87-94.

Oba, Beyza (2014) Why it failed? A case study in Turkish organic stock-raising. IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Özbilge, Zeynep (2006) Analysis of the Domestic Organic Product Market in Turkey in Comparison with the European Union Experience. Thesis, Marmara University, European Community Institute , European Union Economics. . [Unpublished]

Özdem, Ayşe; Zeki, Cevdet; Yıldırım, Ayşegül; Atlamaz, Apdullah; Kalinbacak, Kadriye; Atasay, Adem; Kodan, Münevver; Bozkurt, Vildan; Baliç, Necla; Kan, Mustafa; Özyiğit, Selma and Conger, Ergun (2010) Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease, pest and weeds on organic cherry production in Central Anatolia Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005 2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 223-230.

Ozyazıcı, Gulen; Ozdemir, Osman and Ozyazıcı, Mehmet Arif (2010) Organik Kivi Üretiminde Toprak Düzenleyicilerin ve Organik Materyallerin Verim ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri. [The Effects of Organic Materials and Soil Regulators In Organic Kiwifruit Production On Yield and Some Fruit Properties.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Ozyazıcı, Gulen; Ozdemir, Osman; Ozyazıcı, Mehmet Arif and Ustun, Guler Yasemin (2011) Bazı Organik Materyallerin ve Toprak Düzenleyicilerin Organik Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. [The Effects of Organic Materials and Soil Regulators In Organic Hazelnut Production On Yield and Some Soil Properties.] Poster at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran-1 Temmuz 2010.

PEZİKOGLU, Filiz (2010) Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yönlendirilmesi İçin Gerekli Politikaların Belirlenmesi. [Determınatıon Of The Polıcıes Related To Applıcatıon Systems Of The Sustaınable Agrıcultural Practıces In Turkey.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 349-355.

PEZİKOGLU, Filiz; Öztürk, Mustafa; Uçar, Mine; Erenoğlu, Burhan; ALTINDİŞLİ, Özlem and Çobanoğlu, Ferit (2010) Türkiye'de Bahçe Bitkileri Konusunda Organik Üretime Yönelik Yapılan Ar-Ge Çalışmalarının Etki Değerlemesi I Organik Bahçe Bitkileri Konusunda Yapılmış Tagem Destekli Dört Ar-Ge Çalışmasının Etki Değerlemesi. [The Impact Assessment of Researches About Organic Horticultural Production in Turkiye – I Assessment of Four GDAR Supported Projects on Organic Horticulture.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 357-362.

Ruşen, Mine; Tuncer, Celal; Turan, Ali and Ak, Kibar (2010) Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) Nucum L. Colertera: Curculionidae)] ’na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması. [Investıgatıon Of Strugle Possıbılıtıes By Usıng Organıc Preparatus Agaınst To Balanınus (Curculio) Nucum L.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 265-270.

SAYGILI, SEVİNÇ (2014) THE IMPORTANCE OF PRODUCER ORGANIZATIONS IN ORGANIC FARMING. Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Soyergin, Serap; Uysal, Erdinç and Albayrak, Barış (2011) Zeytin Kekinin (Pirinanın) Kompost Yapım Teknikleri ve Organik Gübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması. [COMPOSTING OLIVE-MILL BY-PRODUCT (OLIVE CAKE).] In: Alay Vural, Aysen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 163-168.

Soyergin, Serap; Yalçınkaya, Erol; Aktepe Tangu, Nesrin; Erenoğlu, Burhan; Uysal, Erdinç and Çelikel, Fisun Gürsel (2010) Yalova Koşullarında Organik Bursa Siyahı İncir Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi. [Effect Of Dıfferent Plant Nutrıtıonal Applıcatıons On Yıeld And Qualıty In Organıcal Bursa Siyahı Growıng On Yalova Ecologıcal Condıtıons.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 175-182.

Tangolar, Semih (2016) ÇUKUROVA ÜZÜM BAGLARINI DÜNYA ILE TANISTIRACAK. Adana Bes Ocak, Adana Çukurova Barıs, Adana Çukurova Press, Adana Egemen Gazetesi, Adana Güney Haber Gazetesi,, 30 September 2016, pp. 1-4.

Ulukan, İbrahim; Yilmaz, Selçuk; Akbaş, Halil Reşat and Alıcı, Harun (2010) Erzincan Yöresinde Organik Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Üretiminin Araştırılması. [Organic dry beans cultivation in Erzincan conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 139-143.

Unal, Sabiha (editor): Alay Vural, Ayşen (Ed.) (2005) NEDEN ORGANİK TARIM. .

YAZICI, Kezban; ŞAHİN, Alpaslan; ÖZKAN, Cevdet Fehmi; SAYIN , Betül; ÖZTOP, Ali; DEMİRTAŞ, Elif Işıl; GÖLÜKÇÜ, Bilge and ATASEVEN IŞIK, Esin (2011) Organik Nar Yetiştiriciliği. [Organic Pomegranata Farming.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 109-114.

This list was generated on Mon Oct 19 16:20:08 2020 CEST.