home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to " II. 9 (PIGSYS) New systems in organic pig production"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 29.

Journal paper

Eriksen, J; Petersen, SO and Sommer, SG (2002) The fate of nitrogen in outdoor pig production. Agronomie, 22 (7/8), pp. 863-867.

Eriksen, J. (2005) Ring i trynen garanterer ikke en lav N udvaskning fra søer på græs. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (5).

Eriksen, J. (2005) Grass cover retained by nose-ringing of outdoor sows only partially reduces the risk of N leaching. DARCOFenews (3).

Eriksen, J. (2005) Ringning af søer påvirker græsdække og potentiale for næringsstoftab. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 4, pp. 22-23.

Eriksen, J. and Hermansen, J.E. (2005) Outdoor production of slaughter pigs requires an optimized management to mitigate N pollution. DARCOFenews (3).

Eriksen, J. and Hermansen, J.E. (2005) Slagtesvin på friland kræver optimeret driftsledelse for at mindske miljøbelastningen. FØJOenyt.

Eriksen, J.; Hermansen, J.E.; Strudsholm, K. and Kristensen, K. (2006) Potential loss of nutrients from different rearing strategies for fattening pigs on pasture. Soil Use and Management, 22, pp. 256-266.

Eriksen, J.; Studnitz, M.; Strudsholm, K.; Kongsted, A.G. and Hermansen, J.E. (2006) Effect of nose ringing and stocking rate of pregnant and lactating outdoor sows on exploratory behavior, grass cover and nutrient loss potential. Livestock Science, 104, pp. 91-102.

Halberg, Niels; Hermansen, John E.; Kristensen, Ib Sillebak; Eriksen, Jørgen; Tvedegaard, Niels and Petersen, Bjørn Molt (2010) Impact of organic pig production systems on CO2 emission, C sequestration and nitrate pollution. Agronomy for Sustainable Development, 30 (4), pp. 721-731.

Hermansen, J.E.; Eriksen, J. and Oksbjerg, N. (2005) Slagtesvin på græs - produktionsmæssige muligheder og miljømæssige risici. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (4), pp. 16-18.

Hermansen, John E.; Strudsholm, Karin and Horsted, Klaus (2004) Integration of organic animal production intor land use with special reference to swine and poultry. Livestock Production Science, 90, pp. 11-26.

Rasmussen, Ilse A.; Halberg, Niels; Hermansen, John and Østergård, Hanne (2005) Givtig blanding af forskere og græsrødder ved økologi-kongres i Australien. FØJOenyt (5).

Strudsholm, Karin and Hermansen, John E. (2005) Performance and carcass quality of fully on partly outdoor reared pigs in organic production. Livestock Production Science, 96, pp. 261-268.

Strudsholm, Karin and Hermansen, John E. (2004) Opdrætningsstrategier for økologiske svin - produktion og slagtekvalitet. Grøn Viden, Husdyrbrug (37), pp. 1-6.

Studnitz, Merete (2002) Har søers rodeintensitet indflydelse på udvaskning? Landsbladet SVIN (8), p. 32.

Studnitz, Merete (2002) Forsøg med slagtesvin. UdendørsNyt (2), pp. 10-11.

Studnitz, Merete (2002) Nytter trynering overhovedet? UdendørsNyt (2), p. 8.

Studnitz, Merete; Eriksen, Jørgen and Strudsholm, Karin (2002) Har søers rodeintensitet indflydelse på udvaskning - eller nytter tryneringning overhovedet. Økologi-Kongres 2002 - Mellem værdier og vækst, pp. 209-210.

Newspaper or magazine article

Eriksen, J. (2005) Økologiske søer med ring i trynen. Økologisk Jordbrug, 2005, 341, p. 4.

Conference paper, poster, etc.

Eriksen, J. (2006) Miljøeffekter af trynering og græsmarksstyring. In: Kongresbilag, pp. 152-153.

Hermansen, J.E.; Kristensen, T. and Ronchi, B. (2005) Organic livestock systems: characteristics and challenges for improvement. Paper at: EAAP - 56th Annual Meeting, Uppsala, 5/6 - 8/6-2005.

Hermansen, John E. (2001) Organic livestock production systems and appropriate development in relation to public expectations. In: Book of Abstracts of the 52nd Annual EAAP Meeting, pp. 1-27.

Studnitz, M.; Eriksen, J. and Strudsholm, K. (2003) Does nose ringing make any sense? Paper at: The 37th International Congress of the ISAE, Abano Terme, Italy, 24.-28. June 2003.

Report

Hermansen, John E. (editor): Hermansen, John E. (Ed.) (2000) Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger. FØJO Rapport, no. 8. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

Hermansen, John E. (editor): Hermansen, John E. (Ed.) (1998) Forskning i økologisk svineproduktion. FØJO-rapport, no. 1. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

Tvedegaard, Niels (2005) Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer. Fødevareøkonomisk Institut (FØI) .

Report chapter

Hermansen, John E. (2005) Integration of organic pig production into land use. In: Sundrum, A. and Weissmann, F. (Eds.) Organic pig production in free range systems. Sonderheft (special issue), no. 281. Landbauforschung Völkenrode FAL Agricultural Research , pp. 3-12.

Hermansen, John E.; Moustsen, Vivi Aarestrup and Andersen, Bent Hindrup (2003) Development of organic pic production systems. In: Wiseman, J.; Varley, M.A. and Kemp, B. (Eds.) Perspectives in pig science. Nottingham University Press , pp. 97-110.

Hermansen, J.E.; Andersen, B.H.; Bak, S.; Giersing, M.; Kongsted, A.G.; Lauritsen, H.B.; Møller, F.; Nørgaard, N.H. and Tvedegaard, N. (2000) Forskellige systemers forventede produktionsmæssige, økonomiske og miljømæssige resultater. In: Hermansen, J.E. (Ed.) Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger. FØJO-rapport, no. 8. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 2.

This list was generated on Sun Mar 29 22:19:03 2020 CEST.